Aktuellt

Gödselmedelsförsäljningen har övergått till Soilfood Oy

Vinass och melassextrakt försäljningen har övergått till Soilfood Oy och Mathias Weckström är nu en del av Soilfood teamet. På det här viset kan vi bättre betjäna lantbrukarna med ett mer komplett urval av markförbättrande produkter och gödselmedel. Gå gärna in och bekanta er med Soilfoods heltäckande tjänster och produkter på www.soilfood.fi
  • facebook
  • youtube