Fakta

Hit lägger vi in nyttig information som stöder Luomutuotto Systemet

Vi har en aktiv facebooksida och youtube kanal som uppdateras ofta. Från nedanstående länkar hittar man dessa:

FACEBOOK = https://www.facebook.com/oypargasgardab/
YOUTUBEhttps://www.youtube.com/channel/UC1vH3uLJfAU2Cb4M0a70Vag


Försök på Västankvarn 2016, se hela fösöket här Försök_Västankvarn_2016_Swe.pdf

Gödslingsförsök med PG Luomutuotto Vinass 2,5-0-3 med System Cameleon i höstråg gav 1387,14kg/ha merskörd! Se hela försöket här Gödslingsförsök

Försök med vinass i eko höstraps: 
http://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/01710.pdf

  • facebook
  • kontakt