Vinass / Melass

Luomutuotto Vinass 3,5-0-7-2 NPKS

Vinassen är ett flytande, återvinnings gödselmedel som härstammar från sockerbetan. I sockertillverkning blir melass en biprodukt som jästindustrin använder som råvara. Jästindustrins biprodukt är vinass som sedan kan användas som gödningsmedel i ekologiskt jordbruk. I Sverige har vinass använts i ekologiskt jordbruk i över 15 år och idag går all vinass som produceras där till det ekologiska jordbruket.
 • Vinassen innehåller relativt mycket kväve och kalium, men inte fosfor. Det betyder att den kan spridas på åkrar med högt fosforvärde!
 • Vinassen innehåller också svavel som gör att den lämpar sig bra också för oljeväxter. Dessutom innehåller den betain som är en aminosyra liknande molekyl som ökar växternas stresstålighet.
 • Vinassen har relativt låg Kol/Kväve kvot 5-6, vilket betyder att det organiskt bundna kvävet blir fort användbart för växterna. Enligt svenska källor blir 60% av det bundna kvävet tillgängligt under tre veckor efter spridning.
 • Vinassen är mycket bra att blanda i svämgödsel så att NPKS förhållandena blir bättre för växterna.
 • Vinassen kan förvaras i tankar av olika slag, ex ståltankar, IBC tankar, svämgödsel brunnar, flexi tankar eller kontainers med stålbotten och förstäkta väggar. Pga hög torrsubstans så fryser vinassen inte.
 • Spridningen kan göras med System Cameleon, Svämgödselvagnar, och annan utrustning för spridning av tjock flytande vätska. Vinassen kan blandas med svämgödsel eller vatten.

Luomutuotto Melassextrakt 2,3-0-3 NPK

Melassextraktetär ett flytande, återvinnings gödselmedel som härstammar från sockerbetan. Industrin använder sockerbetsmelass som råvara och utvinner betain och andra för dem viktiga ämnen. Restprodukten som blir kvar kallas melassextrakt och kan användas som gödselmedel. Melassextraktet är mer tunnflytande än vinass och har mindre näringsämnen. Priset är också billigare.
 • Melassextraktet innehåller relativt mycket kväve och kalium, men inte fosfor. Det betyder att den kan spridas på åkrar med högt fosforvärde!
 • Melassextraktet har relativt låg Kol/Kväve kvot 5-6, vilket betyder att det organiskt bundna kvävet blir fort användbart för växterna. 
 • Melassextraktet är mycket bra att blanda i svämgödsel så att NPK förhållandena blir bättre för växterna.
 • Vinassen kan förvaras i tankar av olika slag, ex ståltankar, IBC tankar, svämgödsel brunnar, flexi tankar eller kontainers med stålbotten och förstäkta väggar. Melassextraktet kan frysa.
 • Spridningen kan göras med System Cameleon, Svämgödselvagnar, och annan utrustning för spridning av tjock flytande vätska. Melassextraktet kan blandas med svämgödsel eller vatten.
Pargas gårds gödselmedelsförsäljning har övergått till Soilfood Oy.

Vid beställningar kontakta Soilfoods försäljare, www.soilfood.fi

IMG 0616
Vinassgödsling med 75,6kg totalt N/ha gav en skördeökning i ekoråg på över 1300kg/ha. Se hela försöket på http://www.pargasgard.fi/se/faktaProduktblad för Luomutuotto Vinassen kan nedladdas här LUOMUTUOTTO VINASS 3,5-0-7-2 NPKS SV.pdf
Produktblad för Luomutuotto Melassextraktet kan nedladdas här LUOMUTUOTTO MELASSEXTRAKT 2,3-0-3 NPK SV.pdf
 • facebook
 • kontakt